Algemeen

Vanaf 2008 is ‘psychologische zorg’ opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Op 1 januari 2014 is de psychologische hulp van de eerstelijnspsychologische zorg veranderd in de generalistische basis geestelijke gezondheidzorg (GBGGZ) en psychologische hulp van de tweedelijnspsychologische zorg in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidzorg (SGGZ). Sinds 2014 worden echter niet meer alle behandelingen bij een psycholoog vergoed. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen psychische klachten en psychische stoornissen. Alleen bepaalde psychische stoornissen komen voor vergoeding in aanmerking. Als er sprake is van een diagnose, dit wordt bepaald in de intake, dan is er veelal recht op een vergoeding. Aanpassingsstoornissen, arbeid gerelateerde klachten (burnout), slaapstoornissen, specifieke fobie, levensfase problematiek, identiteitsproblematiek en relatie/gezinproblematiek zijn uitgesloten van verzekerde psychische gezondheidszorg. De behandeling wordt in die gevallen niet vergoed en valt onder de onverzekerde zorg. Met andere woorden u zult de behandeling dan zelf moeten betalen.