Contact

Zoek contact per e-mail info@ppdictus.nl

U kunt ook rechtstreeks aanmelden bij de Maatschap Praktijk van Roozendaal middels telefoonnummer 06-40166278.

Psychologenpraktijk Dictus heeft geen crisisdienst. Bij crisissituaties tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met uw huisarts of, indien buiten kantooruren, met de huisartsenpost. Bij zeer dringende gevallen belt u 112.

Bij afwezigheid van uw behandelaar (wegens vakantie of ziekte) krijgt u te horen wie u waarnemend behandelaar is. Dit krijgt u persoonlijk of via email te horen.