Intake

Na aanmelding krijgt u een intakegesprek. Afhankelijk van de aard, ernst en duur van uw klachten zal de intake een of meerdere gesprekken omvatten. Ook kunnen wij u vragen een aantal vragenlijsten in te vullen. Het doel hiervan is om u en uw problematiek zo goed mogelijk te leren kennen. De indicatiestelling en de behandeldoelen die volgen uit de intake worden verwoord in uw individueel behandelplan. Dit individueel behandelplan wordt met u besproken en wanneer u hiermee akkoord gaat vastgelegd.