Dossier

Uw gegevens worden bewaart in een beveiligd dossier. Als u dat wenst mag u uw dossier inzien. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken, tenzij hier van te voren andere afspraken over zijn gemaakt. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. U kunt hier schriftelijk om verzoeken. Indien u een schriftelijk verzoek tot dossiervernietiging indient zullen alle gegevens, uitgezonderd van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het declaratieverkeer en materiele controle achteraf, worden vernietigd.

Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier, conform de wettelijke regeling, 20 jaar bewaard, waarna het zal worden vernietigd.