Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Uw behandelaar is BIG-geregistreerd en aangesloten bij beroepsverenigingen. Dit betekent dat zij is gehouden aan door de overheid en beroepsverenigingen gestelde regels en plichten. De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij kunnen dus alleen met uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken. De therapeut mag alleen in noodsituaties zijn/haar geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De behandelaar heeft geen toestemming van u nodig wanneer zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s in een intercollegiaal overleg. Deze collega’s hebben ook een geheimhoudingsplicht.