Informeren huisarts

Bij start van de behandeling zal de behandelaar een bericht aan de huisarts sturen omtrent de diagnose en de voorgestelde behandeling. Bij beëindiging van de behandeling of ten minste na een jaar, wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd over de voortgang of beëindiging van de behandeling. Wanneer u de huisarts niet wenst in te lichten kunt u dit aangeven bij de behandelaar.