Informeren huisarts

Na de intakefase, bij de start van de behandeling, stuurt uw behandelaar met uw goedkeuring een bericht aan de huisarts omtrent de diagnose en het voorgestelde behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling of na een jaar, indien de behandeling langer duurt, wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd over de voortgang of beëindiging. U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming voor informatieverstrekking aan de huisarts in te trekken.