Klachten

Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens, of bent u ontevreden over de behandeling. Als u vragen of klachten heeft, dan kunt u deze met uw therapeut bespreken zodat er naar een oplossing kan worden gezocht. Wanneer het niet lukt om de problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de Klachtencommissie. Uw behandelaar is verplicht aangesloten bij een Klachtencommissie. U kunt contact opnemen met de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, LVVP, via Klachtencommissie LVVP, t.a.v. Mr. N. van den Burg, Postbus 13086, 3507 LB Utrecht.

De LVVP heeft onder andere de taak in deze kwesties te bemiddelen. De GZ-psycholoog en Psychotherapeut vallen ook onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.