Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om geestelijke gezondheidzorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Het kwaliteitsstatuut is van kracht per 1 januari 2017 voor alle GGZ aanbieders binnen de zorgverzekeringswet. Het opstellen van een kwaliteitsstatuut is verplicht gesteld. Het kwaliteitsstatuut van Psychotherapiepraktijk Dictus kunt u opvragen bij de praktijk.