Verwijzing

Verwijzen naar Psychologenpraktijk Dictus gaat via de maatschappen waar wij mee samenwerken. Zie hiervoor Samenwerkingen.

Een verwijzing dient minimaal aan de volgende gegevens te voldoen:

  • datum van verwijzing; deze dient voor het eerste intakegesprek te zijn (tot maximaal twee weken voor het intakegesprek)
  • naam, adres, functie en AGB-code van verwijzer. AGB-code staat voor Algemeen GegevensBeheer-code, dit is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Dit systeem wordt beheer door Vektis.
  • handtekening of stempel van verwijzer
  • naam verwijzende praktijk
  • naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van cliënt
  • een uitspraak over een vermoeden van een psychische diagnose (DSM-V classificatie)
  • een gerichte verwijzing naar de Basis GGZ (kortdurende behandeling) dan wel een Specialistische GGZ (langer durende behandeling).

Indien u besluit de behandeling zelf te betalen dan is er geen verwijzing nodig. Er kan dan achteraf niet alsnog voor vergoeding in aanmerking gekomen worden.