Verwijzing

Verwijzen naar Psychotherapiepraktijk Dictus gaat via info@ppdictus.nl of via telefoonnummer 06-29799889.

Voor behandeling is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Een verwijzing dient minimaal aan de volgende gegevens te voldoen:

  • datum van verwijzing; deze dient voor het eerste intakegesprek te zijn (tot maximaal twee weken voor het intakegesprek)
  • naam, adres, functie en AGB-code van verwijzer. AGB-code staat voor Algemeen GegevensBeheer-code, dit is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Dit systeem wordt beheer door Vektis.
  • handtekening of stempel van verwijzer
  • naam verwijzende praktijk
  • naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van cliënt
  • een uitspraak over een vermoeden van een psychische diagnose (DSM-V classificatie)

Zonder een juiste verwijsbrief vergoed uw zorgverzekeraar uw behandeling niet.

Indien u besluit de behandeling zelf te betalen dan is er geen verwijzing nodig. Er kan dan achteraf niet alsnog voor vergoeding in aanmerking gekomen worden.

Indien u verwezen bent via het pilot-project Zorroo dan verzorgt de praktijkondersteuner een digitale verwijzing. Deze wordt rechtstreeks naar ons verstuurd en u hoeft hiervoor niets te doen.