Verwijzing

Verwijzen naar Psychologenpraktijk Dictus gaat via de maatschappen waar wij mee samenwerken. Zie hiervoor Samenwerkingen.

Voor het verwijzen van cliënten kan gebruik gemaakt worden van het schema ‘doorverwijzing GGZ’. Schema doorverwijzing

Een verwijzing dient minimaal aan de volgende gegevens te voldoen:

  • datum van verwijzing; deze dient voor het eerste intakegesprek te zijn (tot maximaal twee weken voor het intakegesprek)
  • naam, adres, functie en AGB-code van verwijzer. AGB-code staat voor Algemeen GegevensBeheer-code, dit is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Dit systeem wordt beheer door Vektis.
  • handtekening of stempel van verwijzer
  • naam verwijzende praktijk
  • naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van cliënt
  • een uitspraak over een vermoeden van een psychische diagnose (DSM-V classificatie)
  • een gerichte verwijzing naar de Basis GGZ (kortdurende behandeling) dan wel een Specialistische GGZ (langer durende behandeling).

Indien u besluit de behandeling zelf te betalen dan is er geen verwijzing nodig. Er kan dan achteraf niet alsnog voor vergoeding in aanmerking gekomen worden.