Specialistische GGZ (SGGZ)

In de Specialistische GGZ wordt de behandeling eveneens vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Wanneer u zich aanmeld bij Psychologenpraktijk Dictus wordt eerst een intake onderzoek gedaan, wordt er een diagnose gesteld en een behandelvoorstel gedaan. Als u akkoord gaat, wordt de behandeling gestart en na een bepaalde tijd afgerond. De behandelaar noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van het onderzoek en behandeling is verricht in een DBC. Activiteiten die onder andere hieronder vallen zijn behandelgesprekken, onderzoek en overleg met de huisarts. Als de behandeling is afgerond, wordt de DBC gesloten en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. Er wordt een rekening opgemaakt van het DBC. Deze rekening is, conform de wetgeving, niet anoniem. Op de rekening wordt enkel de zogenoemde hoofdgroep van de diagnose, de bestede tijd en de versleutelde zorgvraagzwaarte-indicator benoemt. Wenst u bovengenoemde gegevens niet kenbaar te maken bij de zorgverzekering dan kunt u een zogenaamde opt-out verklaring tekenen, een privacyverklaring, opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarbij u aangeeft deze gegevens te willen afschermen. Deze privacyverklaring kunt u tekenen bij uw behandelaar in het intakegesprek. De verklaringen zijn ook te vinden op onderstaande links Privacy verklaring SGGZ (bladzijde 36, bijlage 1) en voor de BGGZ Privacy verklaring BGGZ