EMDR

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is een therapievorm geschikt voor het behandelen van traumatische ervaringen en Posttraumatische Stressstoornis. Dit zijn klachten die ontstaan na een traumatische gebeurtenis waarbij de ervaring omtrent deze gebeurtenis nog steeds emotionele reacties oproept. Tijdens de behandeling roept u het beeld op dat nu nog het meest naar is. Vervolgens wordt door de behandelaar processen in de hersenen op gang gebracht die u in staat stellen om traumatische herinneringen te verwerken.