Schematherapie

Wat is Schematherapie?

Schematherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling voor mensen met persoonlijkheidspatronen die als hinderlijk kunnen worden ervaren. De therapie richt zich op de manier waarop valkuilen ontstaan; door problemen te vermijden, te compenseren of te bevestigen. Wanneer de manier waarop je naar jezelf, de ander of de wereld om je heen kijkt leidt tot langdurige problemen in voelen, denken of handelen spreken we van een ‘schema’. De meeste mensen hebben meerdere schema’s die kunnen opspelen. Wanneer een of meer schema’s opgeroepen worden kan je in een bepaalde gemoedstoestand terechtkomen, dit wordt een modus genoemd. Een modus kenmerkt zich door intense emoties en bepaalde gedragingen. Schema’s en modi (meervoud van modus) zijn meestal in de vroege jeugd ontwikkeld in contact met belangrijke andere mensen. Schematherapie is een goede behandeling indien u een groot deel van uw leven herhalende problemen ervaart. Binnen deze therapie wordt onder andere experimentiele technieken gebruikt om de persoonlijkheidspatronen te verkennen, onderzoeken en veranderen.