Oplossingsgerichte therapie

Wat is Oplossingsgerichte Therapie?

Bij oplossingsgerichte therapie verdiept u zich niet in het probleem maar richt u zich op mogelijke oplossingen. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar situaties waarin het probleem zich niet voordoet, immers geen enkel probleem is altijd aanwezig. De focus van de oplossingsgerichte therapie ligt in het “hier en nu” en op de toekomst. Het gaat om wat u al goed doet en hoe dit uit te breiden. U gaat opzoek naar oplossingen voor uw probleem waarbij de therapeut een coachende rol heeft.  U wordt aangemoedigd om uzelf te concentreren op een situatie waarin het probleem afwezig is. De oplossing is al verborgen in u aanwezig, in de vorm van de uitzonderingen waarin het probleem zich niet voordoet. Het probleem is hiermee als het ware een wegwijzer naar de oplossing.