Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

In de Generalistische Basis GGZ wordt bij de intake een inschatting gemaakt met betrekking tot de zorgzwaarte en daarbij de vergoeding middels pakketten. Op basis van deze, ingeschatte, zorgzwaarte valt de behandeling in een van de drie volgende pakketten: Kort, Middel of intensief. Bij eerdergenoemde pakketten horen een bepaalde aantal maximaal te besteden behandelminuten en een vastgesteld tarief. Na afronding van de behandeling wordt de declaratie ingediend bij de zorgverzekeraar. De intake valt ook binnen de te besteden behandelminuten. Indirecte tijd van de therapeut als verslaglegging vallen ook binnen het pakket. De facturen voor de pakketten zullen direct bij de zorgverzekeraar ingediend worden. In een groot aantal gevallen is uw eigen risico van toepassing op dit pakket.