Vergoeding

Het is aan te raden om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar betreffende de vergoeding van uw behandeling voor uw problematiek. Behandelingen die in het vergoedingspakket vallen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is hierbij van toepassing. Naast het standaard eigen risico kan het zijn dat u een verhoogd eigen risico heeft. Informatie hierover kunt u vragen bij uw zorgverzekeraar.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief van uw huisarts te hebben. Een verwijzing dient minimaal aan de volgende gegevens te voldoen:

  • datum van verwijzing; deze dient voor het eerste intakegesprek te zijn (tot maximaal twee weken voor het intakegesprek)
  • naam, adres, functie en AGB-code van verwijzer. AGB-code staat voor Algemeen GegevensBeheer-code, dit is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Dit systeem wordt beheer door Vektis.
  • handtekening of stempel van verwijzer
  • naam verwijzende praktijk
  • naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van cliënt
  • een uitspraak over een vermoeden van een psychische diagnose (DSM-V classificatie).

Indien u verwezen bent binnen het Zorroo project dan zal er geen verrekening plaats vinden met uw eigen risico.